Pielęgnacja i konserwacja produktów

W celu zachowania pełnej estetyki i funkcjonalności wyrobów należy je poddawać okresowemu serwisowaniu i pielęgnacji.


PIELĘGNACJA

Stale nierdzewne

Zaleca się regularne mycie powierzchni stalowych nierdzewnych. Do mycia należy używać wody z dodatkiem łagodnych detergentów np. płynów do naczyń. Po umyciu powierzchnie należy przepłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha. Regularne mycie pozwala na usunięcie zanieczyszczeń i osadów, które pozostawione na dłużej mogą powodować powstawanie rdzawych odbarwień na powierzchni stali. Dotyczy to szczególnie elementów użytkowanych na zewnątrz.

Elementy stalowe lakierowane

Zaleca się regularne mycie powierzchni stalowych lakierowanych. Do mycia należy używać wody z dodatkiem łagodnych detergentów np. płynów do naczyń. Po umyciu powierzchnie należy przepłukać czystą wodą. Regularne mycie pozwala na usunięcie zanieczyszczeń i osadów, które pozostawione na dłużej mogą utrwalać się w powłoce lakierniczej powodując odbarwienia i degradację powłoki. Wszelkie ubytki w powłoce lakierniczej należy uzupełniać na bieżąco po konsultacji z producentem.

Elementy z betonu piaskowanego

Zaleca się okresowe ciśnieniowe mycie powierzchni betonowych piaskowanych. Do mycia można również używać najlepiej ciepłej wody z dodatkiem łagodnych detergentów np. płynów do naczyń i dokonać mycia szczotką poprzez szorowanie powierzchni piaskowanej, a następnie tak umyte powierzchnie należy spłukać ciśnieniowo ciepłą wodą.

Elementy z betonu malowanego

Zaleca się regularne mycie powierzchni betonowych malowanych. Do mycia należy używać wody z dodatkiem łagodnych detergentów np. płynów do naczyń. Po umyciu powierzchnie należy spłukać czystą wodą.

Elementy z konglomeratu kwarcowego

Zaleca się regularne mycie powierzchni z konglomeratu. Do mycia należy używać wody z dodatkiem łagodnych detergentów np. płynów do naczyń. Do mycia należy używać szczotek średnio twardych z tworzywa sztucznego. Po umyciu powierzchnie należy dokładnie spłukać czystą wodą. Dopuszczalne jest również mycie pod ciśnieniem.

Powierzchnie z drewna iglastego

Zaleca się regularne mycie powierzchni z drewna iglastego. Do mycia należy używać najlepiej ciepłej wody z dodatkiem łagodnych detergentów np. płynów do naczyń. Po umyciu powierzchnie należy spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Powierzchnie z drewna egzotycznego

Zaleca się regularne mycie powierzchni z drewna egzotycznego. Do mycia należy używać najlepiej ciepłej wody z dodatkiem szarego mydła. Po umyciu powierzchnie należy spłukać czystą wodą.


KONSERWACJA

Powierzchnie z drewna iglastego

Oddziaływanie środowiska oraz zwykłe użytkowanie z czasem powoduje stopniowe zużycie estetyczne powierzchni drewna. W celu przywrócenia pełnej estetyki tym powierzchniom należy wykonać konserwację polegającą na dokładnym umyciu powierzchni wodą z detergentem tak jak przy pielęgnacji, dokładnie spłukać pozostałości i pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnie wytarte lub noszące znamiona pęknięć powłoki lakierowanej należy przeszlifować (najlepiej całą powierzchnię elementu) drobnym papierem ściernym oraz przemalować ogólnie dostępnymi lakierobejcami np. typu DuLux lub Vidaron, dobierając odpowiedni kolor lakierobejcy do posiadanych elementów drewnianych. W przypadku dużych, miejscowych różnic kolorystycznych powstałych po przeszlifowaniu elementu zaleca się jednokrotne miejscowe malowanie, a następnie przemalowanie całego elementu.

Powierzchnie z drewna egzotycznego

Oddziaływanie środowiska powoduje z czasem stopniowe zużycie estetyczne powierzchni z drewna egzotycznego. W celu przywrócenie pełnej estetyki elementom z drewna należy wykonać konserwację polegającą na dokładnym umyciu powierzchni wodą z dodatkiem szarego mydła tak jak przy pielęgnacji, dokładnie spłukać pozostałości i pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnie pokryte patyną (widoczne zszarzenie na powierzchni drewna) zmyć środkiem do odszarzania powierzchni z drewna egzotycznego dostępnym w handlu zgodnie z instrukcją producenta lub zeszlifować papierem ściernym (przeważnie są to powierzchnie narażone na bezpośrednie oddziaływanie słońca). Po dokładnym odpyleniu zeszlifowanych powierzchni drewno nasączyć olejem do drewna egzotycznego zgodnie z instrukcją stosowania zamieszczoną na opakowaniu przez producenta. Nanoszenie oleju wykonywać przy korzystnych warunkach pogodowych tj. temperatura otoczenia nie niższa niż 5 stopni Celsjusza i wilgotności powietrza poniżej 70%. Ławki zabezpieczyć na czas wysychania oleju z uwagi na ryzyko zabrudzenia odzieży przez potencjalnych użytkowników.


Wszelkie wątpliwości dotyczące serwisowania, pielęgnacji lub konserwacji produktów należy konsultować z producentem.