Regulamin serwisu

Korzystając ze stron serwisu internetowego www.komserwis.pl Użytkownik potwierdza pełną akceptację następujących warunków:

 1. Produkty prezentowane na stronie internetowej www.komserwis.pl mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych kolorem i kształtem.
 2. Ze względu na rozwój technologii oraz ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych, zastrzegamy sobie możliwość zmian parametrów technicznych produktów i niewielkich zmian ich wyglądu.
 3. Prezentowane katalogi na stronie internetowej www.komserwis.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Większość produktów prezentowanych w materiałach do pobrania oraz na stronie internetowej www.komserwis.pl stanowi wyłączną własność Komserwis Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t. z dalszymi zmianami).
 5. Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów katalogów prezentowanych na stronie internetowej www.komserwis.pl oraz wykorzystywania ich w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Komserwis Sp. z o.o. wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 6. Wyłączne prawo do materiałów znajdujących się na stronach serwisu www.komserwis.pl ma Komserwis Sp. z o.o. Wszystkie znaki handlowe, graficzne, adres serwisu internetowego, nazwy produktów, zdjęcia są własnością Komserwis Sp. z o.o.
 7. Rozpowszechnianie materiałów umieszczonych na stronach serwisu jest dozwolone wyłącznie w celach niekomercyjnych. Każdorazowo jednak Komserwis Sp. z o.o. musi zostać poinformowany o tym fakcie, w formie pisemnej, z podaniem celu i miejsca wykorzystania, adresu internetowego lub przesłania materiału w postaci cyfrowej, drukowanej lub innej. Informację taką należy kierować na adres: d.napart@komserwis.pl.
 8. Wykorzystywanie materiałów dostępnych na stronach serwisu www.komserwis.pl dozwolone jest wyłącznie przy równoczesnym podaniu źródła, przy czym w przypadku publikacji elektronicznych źródło powinno być podane w formie hiperłącza (linku) do strony, z której pochodzą.
 9. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach serwisu www.komserwis.pl materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych, z wyraźnym zaznaczeniem rzeczywistego źródła (podanie adresu www.komserwis.pl). Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach serwisu www.komserwis.pl na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 10. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad mogą mieć miejsce tylko w wyniku indywidualnych, obustronnych uzgodnień sporządzonych na piśmie pod rygorem nieważności.
 11. Zasady i warunki określone powyżej podlegają prawu polskiemu. Komserwis Sp. z o.o. w przypadku naruszenia wyżej określonych warunków ma prawo w szczególności do żądania odszkodowania za straty oraz utracone korzyści z tytułu tego naruszenia.
 12. Informacje zawarte na stronie są aktualizowane na bieżąco. Stąd Komserwis Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w serwisie internetowym bez uprzedniej informacji o wprowadzanych zmianach.