Polityka prywatności

Prywatność Użytkowników odwiedzających nasz serwis internetowy ma dla nas priorytetowe znaczenie. Informujemy, iż dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem zagwarantować poufność posiadanych danych osobowych. Administrowane przez nas bazy danych spełniają wymogi PUODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Gwarantujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem, nie będziemy bez zgody zainteresowanych osób, przekazywać ani udostępniać zebranych danych osobowych.

Korzystając ze stron serwisu internetowego www.komserwis.pl Użytkownik potwierdza pełną akceptację następujących warunków:

 1. Administratorem danych osobowych jest Komserwis Sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 7, 32-540 Trzebinia, NIP: 6282190580, REGON: 120695093, KRS: 0000300444.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • zawierania i realizowania umów kupna/sprzedaży towarów i usług,
  • umożliwienia kontaktu pomiędzy stronami umów (e-mail, telefon),
  • przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług (e-mail).
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 4. Odbiorcami Państwa danych będą (jeśli zaistnieje taka potrzeba): operatorzy pocztowi i firmy spedycyjne, firma zajmująca się obsługą księgową, firma IT obsługująca dane informatyczne, kancelaria radcy prawnego, firma hostingowa obsługująca pocztę e-mail, bank w zakresie realizacji płatności.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 10 lat.
 7. Posiadają Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym: odo@komserwis.pl.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia umowy pomiędzy stronami.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane