Gatemøbler for bymiljøer

Benker og bord

Komfortable og behagelige steder å hvile

Avfallskasser

Renslighet og orden i parker og byer

Plantekasse

Vakre plantepotter i byrom

Sykkelstativer

Enkelt feste av sykkelen til stativet

Sittemøbler og stoler

Sittemøbler og stoler Komfortable og moderne gatestoler

En pålitelig løsning for steder som er livlige.

GATESTOLPER

Vi bruker stolper til å markere gangfelt

REKLAMESTOLPER

Annonsestolper som er holdbare og pålitelige informasjonsguider

Informasjonstavler

Informasjonstavler og utstillingsmontre i bysentra

Trebeskytter

Trestammerist. For urbane grøntområder

Mała architektura
dla ekologicznego
miasta

Solsenger

Solsenger og hvilemøbler Urbane avslapningssoner

Smart by

en ny retning innen.

Barrierer

Markering av trygge soner