Komunikat IE
Zainstaluj przeglądarkę Chrome, aby poprawnie wyświetlić stronę.
Instaluj >
  • pl

Firma Komserwis Sp. z o.o. realizuje projekt numer POIR.02.03.02-12-0031/18 pt: „Projekt zestawu elementów wyposażenia przestrzeni publicznych związanych z komunikacją – przystanki autobusowe, perony kolejowe, centra przesiadkowe.”

 

Projekt jest realizowany w terminie od 25 września do 21 grudnia 2018 roku.

 

Cel projektu: Wykonanie projektu wzorniczego dla zestawu elementów wyposażenia przestrzeni publicznej związanej z komunikacją.

 

Projekt otrzymał wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jako działanie „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie „2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP”. Wysokość dotacji do projektu to kwota: 78 200,00 zł. Wartość całkowita projektu: 113 160,00 zł.