Komunikat IE
Zainstaluj przeglądarkę Chrome, aby poprawnie wyświetlić stronę.
Instaluj >
  • pl
    • en

Polityka prywatności

Prywatność Użytkowników odwiedzających nasz serwis internetowy ma dla nas priorytetowe znaczenie. Informujemy, iż dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem zagwarantować poufność posiadanych danych osobowych. Administrowane przez nas bazy danych spełniają wymogi GIODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn. zm.). Gwarantujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem, nie będziemy bez zgody zainteresowanych osób, przekazywać ani udostępniać zebranych danych osobowych.

Korzystając ze stron serwisu internetowego www.komserwis.pl Użytkownik potwierdza pełną akceptację następujących warunków:

PODMIOT POSIADAJĄCY PRAWA DO PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZETWARZANIE DANYCH

Administratorem bazy danych osobowych jest Komserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini (32-540) przy ul. Wyspiańskiego 7 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000300444, o NIP: 6282190580, o REGON: 120695093, o kapitale zakładowym w kwocie 50.000 zł.

CEL, SPOSÓB PRZETWARZANIA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
  1. Statystyki zbiorcze dotyczące odwiedzin oraz inne informacje związane z witryną, które nie pozwalają na identyfikację Użytkowników, są wykorzystywane przez nas wyłącznie do poprawy jakości i optymalizacji działania naszego serwisu.
  2. Zawartość serwisu jest ogólnie dostępna. Konieczność podawania swoich danych osobowych dotyczy wyłącznie usług: „Formularz kontaktowy”, „Newsletter Komserwis” oraz dostarczanie, po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych, informacji marketingowych, handlowych i/lub promocji, a także wysyłanie materiałów reklamowych i realizacja sprzedaży bezpośredniej lub wysyłanie interaktywnych informacji handlowych dotyczących produktów, usług i innych działalności Komserwis Sp. z o.o.
  3. Przetwarzanie danych osobowych dla każdego z powyższych celów odbywać się będzie w formie papierowej, automatycznej i elektronicznej, a w szczególności za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefonu oraz drogą telefaxową.
  4. Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami polskiego prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn. zm.).
SKUTKI EWENTUALNEGO BRAKU UDZIELENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże, w przypadku braku danych osobowych oznaczonych jako „obowiązkowe”, zamawiana usługa nie będzie mogła zostać zrealizowana.

PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE

Państwa dane osobowe mogą być podane do wiadomości osobom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, aby spełnić żądania pochodzące od władz publicznych, które mają prawo zażądać takich informacji.

TWOJE PRAWA

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.) zapewniamy Użytkownikowi prawo wglądu do własnych danych osobowych, natychmiastowej aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, wnoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, handlowych lub reklamowych zwracając się do: Komserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini (32-540) przy ul. Wyspiańskiego 7.

ZMIANY ZASAD ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI

Zasady zachowania poufności informacji mogą zostać zmienione w każdej chwili, bez konieczności powiadomienia Użytkownika. Wszelkie zmiany będą uwzględniać przepisy obowiązującego prawa i zostaną zamieszczone na tej stronie.