Komunikat IE
Zainstaluj przeglądarkę Chrome, aby poprawnie wyświetlić stronę.
Instaluj >
  • pl

Firma Komserwis Sp. z o.o. realizuje projekt numer RPMP.03.04.05-12-0195/17 pt: „Wzrost konkurencyjności spółki KOMSERWIS Sp. z o.o. poprzez wyznaczenie dalszych kierunków rozwoju”.

 

Projekt jest realizowany w terminie od 1 czerwca 2017 do 31 stycznia 2018 roku.

 

Przedmiotem projektu jest zakup przez przedsiębiorstwo Komserwis sp. z o.o. usługi doradczej w zakresie monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, w szczególności analizy mającej na celu doprowadzenie do poszerzenia oferty produktowej, a także stworzenie oferty dla innych branż. Projekt ma na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, w związku z ograniczeniem jakim obecnie jest zbyt wąska oferta, ograniczenia rynku zamówień publicznych i wrażliwość na sezonowość rynku.

 

Cele projektu oraz planowane korzyści wynikające z jego realizacji to:
– zwiększenie efektywności sprzedaży, większej jej koncentracji na wybranych segmentach rynku i co za tym idzie polepszenie zależności zaangażowania w sprzedaż (koszty sprzedaży) do efektów sprzedaży,
– podniesienie jakości oraz sposobu świadczenia usług zgodnie z realnymi potrzebami klientów,
– wzrost efektywności kosztowej oraz produktywności realizacji usług dzięki odpowiedniemu dopasowaniu się do wymagań klientów i właściwej polityce cenowej opartej na znajomości konkurencji i jej cen,
– odpowiedni i precyzyjnie dopasowany do potrzeb rynku, rozwój zespołu firmy, co też pozwoli na poprawę efektywności kosztowej.

 

Projekt otrzymał wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej w ramach: REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, jako działanie „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, poddziałanie „Bony na doradztwo” z priorytetem „Przedsiębiorcza Małopolska”. Wysokość dotacji do projektu to kwota: 19 800 zł. Wartość całkowita projektu: 27 060 zł.